Latest Additions to the Repository

Show items added

Showing items 1 - 38 of 38.

  • First
  • Previous
  • 1
  • Next
  • Last
Title Creator Date
Add Unsur peradaban Melayu-Islam dalam amalan perubatan spiritual masyarakat Melayu Kelantan, Malaysia: satu tinjauan kritis Hajjah Wan Aminah Haji Hasbullah; Haji Mujahid bin Bakar, Dr. May 30, 2017 4:59:14 PM MYT
Add Cabaran penjagaan tak formal di Malaysia: satu tinjauan Fatimah Abdullah; Mohd Suhaimi Mohamad; Siti hajar Abu Bakar May 30, 2017 4:54:23 PM MYT
Add Entrepreneurial intention: an empirical study of community college students in Malaysia Baharu Kemat AlHaj; Mohammed Zain; Nita Edama May 30, 2017 12:46:39 PM MYT
Add "Merapatkan kesenjangan digital: akses dan partisipasi terhadap informasi ke-Islaman" Umar Halim; Samsudin A. Rahim May 30, 2017 12:42:08 PM MYT
Add Efektifiti penggunaan ruang terbuka hijau di Bandar Makassar Mulyadi Guli May 30, 2017 12:34:01 PM MYT
Add Pengetahuan pelajar Universiti Sains Malaysia (USM) mengenai produk diet dan kosmetik berasaskan herba Mohd Dasuki Sul'ain May 30, 2017 12:24:20 PM MYT
Add Pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan nonformal dalam membenteras kemiskinan di Makassar Sitti Naadiah; Ragayah Hj.Md. Zin; Faridah Shahadan May 30, 2017 12:16:59 PM MYT
Add Pengaruh dzikir dalam mengurangi stres (suatu model psikoterapi Islami) Ahmad (Universitas Negeri Makassar) May 30, 2017 12:14:11 PM MYT
Add Isu etika dalm mengendalikan kes kaunseling: kajian kes kaunselor dalam perkhidmatan awam (Ethical issue in conducting counseling cases: case study in public service) Subhi N; Nen,S; Siti Mahani M; Zarina S May 30, 2017 12:11:24 PM MYT
Add Penuaan dan kesejahteraan: sebuah kajian kualtatif warga tua di Kelantan Haliza Mohd Riji, Prof. Madya Dr. May 30, 2017 11:18:30 AM MYT
Add Hubungan di antara penggunaan rangkaian sosial facebook kefungsian keluarga dan kemurungan Wan Shahrazad Wan Sulaiman; Melia Wong May 30, 2017 11:13:57 AM MYT
Add Anak kepada wanita AIDS : emosi dan punca mereka berada di rumah perlindungan Ashah@Eshah Haji Mohamed; Fatimah Yusoff May 30, 2017 11:03:17 AM MYT
Add Kesan psikologi ke atas penghidap HIV/AIDS Fatimah Yusooff, Prof. Madya Dr.; Eshah Hj. Mohamed, Prof. Madya Dr. May 30, 2017 10:55:06 AM MYT
Add Model tingkah laku pemandu berisiko di kalangan pemandu Malaysia untuk pencegahan dan intervensi kemalangan Rozmi bin Ismail; Hafizah An Nadiah Azlan May 30, 2017 10:51:25 AM MYT
Add Kahwin lari tradisi mulia suku Sasak N. Aulia Badar; Megat Ramli Megat Raof May 30, 2017 10:43:19 AM MYT
Add Karya seni guna air zamzam Nor Hanisah Kamaruzaman May 30, 2017 10:17:23 AM MYT
Add Pemanfaatan perambatan gelombang ultrasonik pada material (studi pantau Malaysia dan Indonesia) Kifaya (Politeknik Negeri Ujung Pandang) May 30, 2017 10:15:49 AM MYT
Add Pelajar hidupkan muzik gamelan Wan Mohd Ruzlan Wan Omar May 30, 2017 10:08:41 AM MYT
Add Kesertaan digital dan kelestarian telecenter pelbagai fungsi di Indonesia dan Malaysia Jalaluddin Abdul Malek; Norizan Abdul Razak; Mohamad Fauzi Sukimi; Zarifah Ab. Rahman May 30, 2017 10:07:12 AM MYT
Add Youth mediation and environmental conservation Fauziah Ahmad; Lee Kuan Jun; Chang Peng Kee; Normah Mustaffa May 30, 2017 9:56:27 AM MYT
Add Pencemaran bau perbandingan pengukuran intrumentasi dan sensorial Zaini Sakawi; Sharifah Mastura S.A; Othman Jaafar; Mastura Mahmud May 30, 2017 9:52:19 AM MYT
Add Membangun pekerja pengetahuan di kawasan technopole, merealisasi pemuafakatan pintar industri kecil dan sederhana di BHTV dan MSC Jalaluddin Abdul Malek, PhD May 30, 2017 9:49:47 AM MYT
Add Mufti dua negara Mohd Nasif Badruddin May 30, 2017 9:44:46 AM MYT
Add Migrasi dan implikasinya terhadap pembangunan Bandar Makassar,Indonesia Sukri Nyompa; Noraziah Ali; Mohd Faud Mat Jali; katiman Rostam May 30, 2017 9:44:02 AM MYT
Add Kajian awal tahap aerodibiliti tanih dan potensi kebolehruntuhan tanah di Lata Jarum, Daerah Raub, Pahang Mokhtar Jaafar; Asiah Yahaya; Jumaat Hj. Adam May 30, 2017 9:41:02 AM MYT
Add Pembangunan dan permasalahan tanah di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan Indonesia Asnarti Said Culla; Abdul Rahman Embong, Prof. Emeritus Dato Dr. May 30, 2017 9:35:21 AM MYT
Add Impak aktiviti di kawasan China Town terhadap persekitaran : satu kajian perbandingan di sekitar Kuala Lumpur, Malaysia Shaharuddin Ahmad; Noraziah Ali May 30, 2017 9:31:32 AM MYT
Add Globalisasi industri perikanan: dampak terhadap nelayan lokal pesisiran pantai Pantai kota Makassar Sudarmono; Junaenah Sulehan; Noor Rahamah Hj. Abu Bakar May 30, 2017 9:26:17 AM MYT
Add Peningkatan produktiviti padi melalui pengelolaan tanaman terpadu Muh. Sjakir (Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi); Abd. Hair Awang May 30, 2017 9:22:46 AM MYT
Add Reputasi cemerlang Universiti Awam Sabri Ahmad May 30, 2017 9:22:43 AM MYT
Add Mantapkan sekuriti makanan Saifulizam Mohamad May 30, 2017 9:10:42 AM MYT
Add Konsep dan pelaksanaan perancangan Bandar Selamat di Malaysia Jamaludin Mustaffa, Dr. (Universiti Utara Malaysia & Universiti Sains Malaysia ); Kamaruddin Ngah,Prof. Madya Dr.; Mohd Hilmi Hamzah May 30, 2017 9:04:54 AM MYT
Add Pemanfaatan: serbuk cengkeh (Eugenia aromatica OK)sebagai alternatif pengganti antibiotik sintetik pada ayam potong (broiler) Sjamsiah; Arif Alim; Khaerani kiramang; Aisyah May 30, 2017 9:01:33 AM MYT
Add Hurtful effects Claire Lee May 30, 2017 7:59:04 AM MYT
Add Ibu perlu sihat untuk berpuasa May 30, 2017 7:50:10 AM MYT
Add Senaman mudah guna dumbel Hajahfarhana Tarmudi May 30, 2017 7:45:10 AM MYT
Add Tingkat promosi tarik minat pelajar terhadap STEM Effandi Zakaria (UKM) May 30, 2017 7:37:50 AM MYT
Add Suntikan imunisasi boleh cegah difteria Norzaidi Zakaria May 30, 2017 7:33:06 AM MYT
  • First
  • Previous
  • 1
  • Next
  • Last